วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

การทำงานอย่างมีความสุข

1. อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กน้อย
พยายามอย่าเอาคำพูดหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมาเป็นอารมณ์ ให้คิดเสียว่ามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เราควรฝึกคิดแต่สิ่งที่จะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในหน้าที่การงานจากสังคม ดังนั้นจึงควรใช้เวลาในแต่ละวันกับการคิดถึงเป้าหมายและจะทำอย่างไรเพื่อให้เดินทางไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ความคิดเหล่านี้จะส่งผลให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สนุกกับสิ่งที่ทำอยู่ตลอดเวลา
2. อย่าต่อว่าองค์กร
มีหลายคนที่มีความรู้สึกไม่รักในองค์กรที่กำลังทำงานอยู่ ไม่มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร มีความรู้สึกว่า "ทนอยู่" เพื่อรอรับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนเท่านั้น มักจะต่อว่าหรือพูดถึงองค์กรในทางที่ไม่ดี แต่อย่าลืมว่าตัวเราเองเลือกที่จะทำงานอยู่ในองค์กรแห่งนี้ แล้วทำไมจึงไม่เลือกที่จะรักในองค์กรที่เรากำลังใช้ชีวิตร่วมด้วย

3. อย่าให้ร้ายหัวหน้างาน
ซึ่งในชีวิตของการทำงานคงจะเลือกทำงานกับหัวหน้างานในแบบฉบับที่ชอบไม่ได้ แต่ทางที่ดีที่สุดก็คือควรเข้าใจในเหตุผลของความคิดและการกระทำของหัวหน้างานควรเคารพและให้เกียรติหัวหน้า คอยสนับสนุนและช่วยเหลือหัวหน้าเท่าที่จะทำได้
4. อย่าดูถูกเพื่อนร่วมงาน หรือคนรอบข้าง
อย่าดูถูกความคิดหรือความสามารถของคนอื่น ทุกคนมีความทักษะและความชำนาญในงานที่แตกต่างกัน เช่นคุณทำงานของคุณได้ แต่คุณอาจไม่สามารถทำงานของคนอื่นได้ ดังนั้นคุณควรให้เกียรติเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างคุณที่คุณต้องประสานงานหรือติดต่อด้วย พยายามอย่าเอาการศึกษามาวัดที่ค่าของคนหรือความสามารถของคน
5. เลือกทำงานที่รัก
แต่หากตัวเราเองไม่สามารถเลือกทำงานที่ตนเองรักได้ ก็ขอให้เลือกที่จะรักงานที่กำลังทำอยู่ ให้มีความสุขและรู้สึกสนุกกับงานที่กำลังทำ โดยหาเหตุผลจาก ประโยชน์ที่ได้จากงานคืออะไร, ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านใดบ้างและสามารถตอบสนองเป้าหมายในอนาคตได้อย่างไร จากการหาเหตุผลในเบื้องต้นนี้ จะสามารถทำให้เรากระตือรือร้นในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและรักงานที่ทำมากขึ้น
6. ทํางานทุกชิ้นให้เต็มที่ให้ดี
เพราะเป็นแสดงออกถึงศักยภาพในการทํางานของเราทุกครั้งที่เราทํางานให้เต็มที่และทําอย่างดีที่สุด คนก็จะเห็นคุณค่าของเราว่ามี มากน้อยเพียงไร
7. ทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เพราะความสุจริตไม่ต้องมานั่งระแวดระวังภัยที่จะตามมาในอนาคต ซึ่งเกิดจากการตามจับผิดจากหน่วยงาน ถ้าวันนี้ทำให้ถูกต้องก็ไม่ต้องนั่งกังวลว่าในอนาคตจะมีเรื่องผิดพลาด
8. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
เพราะเราจะต้องอาศัยผู้ร่วมงานจากทุกฝ่ายอยู่เสมอ ดังนั้นอย่ามัวแต่ทํางานแต่จงทําคนด้วย เพื่อก่อให้เกิดสภาวะงานก็สําเร็จ ชีวิตก็รื่นรมย์ คนก็สําราญ งานก็สําเร็จ
   
ดังนั้นหากคุณมีความคิดที่ดีและการกระทำแต่สิ่งที่ดีต่อองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน/คนรอบข้าง และตัวงานของคุณเอง…เพียงเท่านี้…คุณเองย่อมจะมีความสุขและสนุกกับชีวิตในการทำงานของคุณ


เขียนโดย; จันดี ทองพันชั่ง (ต้อม)
อ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก; http://www.google.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น