วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

มาลองเช็คความสุขของคนในองค์กรกันเถอะ

          ทุกวันนี้หลายๆ ท่านคงจะเถียงไม่ได้ว่า เราอยู่ที่บริษัทมากกว่าที่บ้านเสียอีก ดังนั้น ความสุขขององค์กรถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ กล่าวคือถ้าพนักงานทำงานอย่างมีความสุข ปริมาณและคุณภาพของงานจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทำให้องค์กรความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าพนักงานไม่มีความสุขผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพตามไปด้วย ลองมาสำรวจกันว่าองค์กรคุณมีความสุขแล้วหรือไม่
1.       ขาด ลา มาสายบ่อยๆ ไม่ดีแน่ๆ
          จริงอยู่ที่คนเรานั้นมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคน แต่ในองค์กรที่มีประวัติการขาดลามาสายของพนักงานคนเดียวกันบ่อย ๆ ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ เพราะหากพนักงานของคุณมีความสุขกับงานที่ทำอยู่ พวกเขาจะมีความรู้สึกอยากตื่นเช้ามาทำงาน เมื่อพวกเขาไม่เครียดก็จะไม่มีปัจจัยกระตุ้นให้ร่างกายอ่อนแอ ดังนั้นประวัติการขาดลามาสายจึงช่วยบ่งชี้ได้ว่าคนในองค์กรของคุณมีความสุขอยู่หรือไม่
2.       มีปัญหาในการส่งงาน
หลายคนอาจจะมองพนักงานที่ส่งงานไม่ทันตามกำหนดว่าเป็นคนที่จัดสรรเวลาได้ไม่ดี ทำให้ส่งงานล่าช้า ซึ่งเป็นผลมาจากตัวพนักงานเอง แต่ช้าก่อน อย่าลืมว่าการตัดสินเพียงครั้งสองครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ผล คุณต้องลองย้อนกลับไปดูผลงานเก่า ๆ ของพนักงานในองค์กรด้วยว่าก่อนหน้านี้มีพฤติกรรมส่งงานล่าช้าหรือไม่ อย่างไร เพราะคนเราส่วนใหญ่เมื่อได้รับมอบหมายงานใหม่ ๆ แล้วมักจะมีไฟที่จะคิดตรงนู่นเพิ่ม ต่อเติมตรงนี้ใหม่ แล้วส่งงานตามกำหนดเวลา แต่ถ้าจู่ ๆ งานที่เคยส่งตามเวลาได้กลับมีปัญหา หรือไม่มีประสิทธิภาพเหมือนเดิม อย่าละเลย หัวหน้างานควรพูดคุยเพื่อสอบถามถึงสาเหตุ บางครั้งพนักงานคนนั้นอาจจะมีปัญหาติดขัดในการทำงาน หรืออาจเป็นปัญหาทางด้านจิตใจ ไม่มีความสุขในการทำงาน ซึ่งส่งผลต่อการทำงาน ทำให้งานออกมาไม่ดี
3.       โลกส่วนตัวสูง ไม่คบใครเลย
          สมัยนี้คนที่มีโลกส่วนตัวสูงมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเราอาจจะพบเห็นเขาไปไหนมาไหนคนเดียว ไม่สุงสิงกับใคร มองผ่าน ๆ อาจจะเป็นลักษณะส่วนตัวของเขา แต่อย่ามองข้ามเพราะแม้ในคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมาก ๆ เวลาที่ต้องทำงานเป็นทีมอย่างน้อยเขาจะต้องพูดคุยกับเพื่อนในทีม แต่ถ้าหากพนักงานของคุณไม่สุงสิงกับใครเลยแม้แต่หัวหน้างาน ตรงนี้เริ่มน่าเป็นห่วงว่าเขาอาจจะไม่มีความสุขในที่ทำงาน เลยไม่อยากสุงสิงกับคนอื่นก็เป็นได้
4.       กราฟคนเข้า ออกในบริษัทสูงมาก
          ถือเป็นอีกหนึ่งตัววัดระดับความสุขในการทำงานของพนักงานได้ดี เพราะหากบริษัทไหนที่มีอัตราการลาออกโดยสมัครใจที่ค่อนข้างสูง นั่นย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีปัญหาภายในบริษัท หรือพนักงานไม่มีความสุขในงานที่ทำอยู่ เพราะคนเราเมื่อไม่มีความสุข หรือไม่อยากทำอะไรส่วนใหญ่จะเลือกที่จะเดินหนีออกมาจากปัญหานั้น ๆ ค่ะ
5.       พนักงานหมดไฟไม่ไหวจะไปต่อ
          หลาย ๆ บริษัทชะล่าใจกับการที่พนักงานได้รับการโปรโมท เพราะคิดว่าพนักงานเหล่านั้นคงไม่อยากแข่งขันกับใคร ซึ่งอันที่จริงมีพนักงานบางส่วนที่มีแนวความคิดเช่นนี้ แต่ถ้าเขามีความสุขในที่ทำงาน ผลงานจะออกมาดี กลับกันพนักงานที่ไม่อยากได้รับการโปรโมท ไม่อยากทำงานเพื่อเลื่อนขั้น อาจจะเป็นประเภทหมดไฟหรือไม่มีความสุขในที่ทำงานบางคนคิดว่าทำงานหนักแค่ไหนก็ได้เงินเดือนเท่าเดิม ถ้าอย่างนั้นก็ทำงานเท่าที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หรือบางคนอึดอัดกับการทำงาน ทำให้รู้สึกว่าทำงานไปวัน ๆ ก็ได้ จะได้ไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร
6.       KPI สูงแค่ไหนก็ไปถึง
          ในองค์กรที่พนักงานมีความสุขกับงานที่ทำนั้น ผลงานที่ได้จะดีมีประสิทธิภาพ พนักงานจะใส่ใจและทุ่มเทกับงานที่ได้รับ มุ่งมั่นที่จะใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด แม้ว่าหลาย ๆ บริษัทมีวางเกณฑ์ KPI ที่สูงมาก แต่ถ้าพนักงานมีความสุขในองค์กรแล้ว พวกเขาจะร่วมมือกันเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายจนสำเร็จ
7.       ลูกค้าหน้าเก่าไว้ใจ หน้าใหม่มีความเชื่อมั่น
          ถ้าพนักงานมีความสุขกับงานที่ทำผลงานย่อมออกมาดี ส่งผลให้ลูกค้าประทับใจในบริการ ทำให้ลูกค้ายังคงใช้บริการกับบริษัท ต่อไป กลับกันถ้าบริษัทของคุณมีแนวโน้มที่ลูกค้าเก่าไม่กลับมาใช้บริการอีกเป็นจำนวนมาก ผู้บริหารอย่าลืมใส่ใจหาเหตุผลให้ได้ว่าทำไมลูกค้าจึงไม่ใช้บริการต่อ สาเหตุอาจเกิดมาจากการที่พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน ส่งผลให้ไม่มีแรงจูงใจทำงาน ผลงานก็ออกมาไม่ดี ลูกค้าหายหมด
8.       บริษัทมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง
          ถ้าสินค้าหรือบริการไม่ดีย่อมไม่มีทางที่บริษัทนั้น ๆ จะสามารถทำกำไรได้อย่างแน่นอน และองค์กรที่พนักงานมีความสุขในที่ทำงานย่อมส่งผลมาถึงผลงาน (สินค้า) หรือบริการด้วยอย่างแน่นอน ฉะนั้นผลประกอบการที่เป็นไปตามเป้าจึงสามารถช่วยวัดความสุขในที่ทำงานได้ด้วยเหมือนกัน
          การสร้างความสุขในที่ทำงานนั้น ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันตั้งแต่ผู้บริหารที่วางนโยบายควรใส่ใจและคำนึงถึงความสุขและความใส่ใจของพนักงานด้วย ฝ่ายบุคคลก็ต้องอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้น่าทำงาน ผู้จัดการก็ต้องใส่ใจลูกน้องในทีมว่ามีปัญหาส่วนตัวหรือมีปัญหาในการทำงานหรือไม่ ต้องรู้จักกระตุ้นและให้กำลังใจลูกน้องตามสมควร ซึ่งองค์กรที่พนักงานมีความสุขกับงาน บรรยากาศในการทำงานราบรื่น จะช่วยให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันส่งผลให้องค์กรพัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ผู้เขียน; จันดี ทองพันชั่ง (ต้อม)
DPine Suite by Doublepine
อ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก; http://th.jobsdb.comไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น