วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อาชีพเสรีในประชาคมอาเซียนมีอะไรบ้าง? AEC 2015


ประชาคมอาเซียน ยิ่งใกล้เข้าสู่ปี 2558 ซึ่งเป็นการร่วมประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ก็ยิ่งได้ยินข่าวสารมากขึ้น ว่าอาเซียนคืออะไร จัดทำไม ร่วมประชาคมแล้วได้อะไร บทความนี้ผู้เขียนต้องการนำเสนอข้อมูลอีกด้านของการร่วมประชาคมอาเซียน คือ “8 อาชีพเสรี โอกาสแห่งการก้าวเข้าสู่อาเซียน” โดยการจะประกอบอาชีพเหล่านี้ในประเทศต่างๆ ในอาเซียนนั้น จะต้องผ่านเงื่อนไข 2 ประการ ได้แก่ การมีคุณสมบัติตาม Mutual Recognition Agreements (MRAs) หรือ การทำความตกลงยอมรับร่วมกันระหว่างประเทศในอาเซียน และต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของประเทศนั้นๆ ที่จะเข้าไปประกอบอาชีพ ซึ่งแต่ละประเทศก็อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน
วิชาชีพที่สามารถย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี                        ในประชาอาเซียนนั้น ได้แก่
1.       วิศวกร (Engineering Services)
2.       พยาบาล (Nursing Services)
3.       สถาปนิก (Architectural Services)
4.       การสำรวจ (Surveying Qualification)
5.       นักบัญชี (Accountancy Services)
6.       ทันตแพทย์ (Dental Services)
7.       แพทย์ (Medical Services)
8.       การบริการและการท่องเที่ยว (Tourism)
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 8 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อยเพราะในภาพรวมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 8 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 8 อาชีพ ในปี 2015 (2558) แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อย ทั้งในด้านการที่คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศ และการที่คนต่างประเทศมาทำงานในไทย เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต และมีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้เช่นกัน หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพหลักซึ่งมีหนทางเปิดกว้างในอนาคตนะคะ

เขียนโดยมนัสภร ประเสริฐ (ปอ)
อ้างอิงและเรียบเรียงข้อมูลจาก; http://www.thai-aec.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น