วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ประโยชน์ 5 ข้อที่คุณไม่ควรมองข้ามบริการวางระบบโปรแกรม

 ช่วงปลายปีนี้หลายองค์กรคงกำลังมองหาโปรแกรมไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม ด้านการบริหารงาน โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป โปรแกรมด้านงานบุคคล ฯ  เมื่อผ่านขั้นตอนการเลือกเฟ้นคุณสมบัติโปรแกรมให้ตรงกับการใช้งานขององค์กร แล้วนั้น ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์มีการนำเสนอให้ท่านซื้อบริการวางระบบโปรแกรม ท่านคงสงสัยว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อบริการวางระบบดี และมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ผู้เขียนจึงขอนำประโยชน์ 5 ข้อจากการวางระบบโปรแกรมให้ท่านใช้เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อเลือกซื้อ ซอฟท์แวร์และการบริการดังนี้

1. โอกาสที่ท่านได้ปรับรูปแบบการกำหนดรหัสให้มีความทันสมัย หลายท่านคงปฏิเสธไม่ได้ที่รหัสที่ใช้งานกันอยู่ไม่เคยปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงมากว่า 10 ปี การกำหนดอาจมีความซ้ำซ้อน ไม่ชัดเจน ไม่มีแบบแผน โดยการบริการวางระบบนี้จะมีการนำข้อมูลรหัสที่เกี่ยวข้องขึ้นมาทบทวนให้มี ความสมบูรณ์ขึ้นแต่ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับการใช้งานซอฟท์แวร์ที่ท่านใช้งาน ด้วยจึงต้องอาศัยคำแนะนำจากทีมงานวางระบบ


2. มีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำการใช้งานซอฟท์แวร์ เมื่อเริ่มใช้งานซอฟท์แวร์ใหม่เราไม่มี ความถนัด หรือเชี่ยวชาญในการนำระบบงานไปประยุกต์ให้เข้ากับซอฟท์แวร์ได้ เพราะเรารู้เพียงแค่ระบบการทำงานของเรา แต่ไม่มีความชำนาญด้านซอฟท์แวร์ จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ของทีมงานผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์ในการวางระบบงานให้สามารถใช้งานได้ตามเป้าประสงค์อย่างที่วางไว้

 3. มีแผนการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน  หากเป็นการใช้งานซอฟท์แวร์แบบไม่มีบริการวางระบบ ท่านต้องเป็นผู้วางแผนการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการขึ้นงานซอฟท์แวร์เองจนจบ แต่หากท่านซื้อบริการวางระบบผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์จะส่งทีมงานวางระบบที่มี ความเชี่ยวชาญร่วมวางแผนงานกับท่าน  ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานอย่างแน่นอน ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจที่ได้มีการลงทุนจากการซื้อซอฟท์แวร์ไป

4. การบริการวางระบบหลาย ๆ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ต่างหาวิธีการช่วยเหลือลูกค้าผู้ใช้งาน โดยการโอนข้อมูลรหัสต่าง ๆ  และยอดยกมาเกี่ยวกับบิลคงค้าง สินค้าคงเหลือ ยอดคงเหลือด้านบัญชี เพื่อให้ลูกค้าสามารถขึ้นงานได้เร็วขึ้น จึงเป็นการอำนวยความสะดวกอย่างมากให้กับผู้ซื้อซอฟท์แวร์ ป้องกันเหตุการณ์ของผู้ใช้งานที่ยังไม่คุ้นเกิดการคีย์ไม่ถูกต้องทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ง่าย


5. มีการสรุปผลการทำงานให้ทราบเป็นระยะ  ข้อดีอีกข้อของการบริการวางระบบเป็นการช่วยลดความกังวลให้กับท่านในส่วนของ การติดตามผลงานการใช้ซอฟท์แวร์ เนื่องจากทีมงานผู้วางระบบซอฟท์แวร์จะคอยรายงานผลความคืบหน้าการใช้งาน ซอฟท์แวร์ให้ท่านทราบเป็นระยะ ท่านจึงไว้วางใจต่อการใช้งานซอฟท์แวร์ได้ระดับนึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น