วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พลังคิดเชิงบวก เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่


หลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า “พลังคิดเชิงบวก” กันมาบ้างไม่มากก็น้อย ลองมาดูความหมายของพลังคิดเชิงบวกและ การนำพลังคิดเชิงบวก ไปปฏิบัติหรือทำประโยชน์
          พลังคิดเชิงบวก เป็นพลังความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการมีความเชื่อ ความเป็นไปได้ การมีมุมมองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแง่ดี โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไร ทำให้มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ มากกว่าความยากลำบากและอุปสรรค มองเห็นความสำเร็จมากกว่าความล้มเหลวจนแสดงออกมาเป็นคำพูดและการกระทำเชิงบวกที่ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ทำให้เกิดพลังกระบวนการคิดอย่างฉลาด เพราะต้องการคิดเพื่อหาประโยชน์ แทนที่จะคิดหาโทษจากสถานการณ์ ซึ่งการเลือกที่จะ “สู้ต่อ” หรือ “ยอมแพ้” จึงเกิดจากทัศนคติภายในตัวเราที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรม
การคิดและการตัดสินใจของเราจะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในอนาคต ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง “พลังแห่งความคิด” เพื่อนำสู่ความสำเร็จ ได้แก่ คิดบวก, คิดเป็น และคิดดี การคิดบวก (Positive Thinking) เป็นเรื่องที่คนจำนวนมากรู้จัก แต่มีน้อยคนเท่านั้นที่ทำได้
          พลังคิดเชิงบวก เป็นพลังสร้างความสำเร็จ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและ ในหน้าที่การงานของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ก่อนทำ เรียนรู้ขณะทำ หรือเรียนรู้หลังจากการกระทำ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นแรงผลักดันไปสู่การค้นหาวิธีแก้ปัญหา และการปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามแนวทางของความสำเร็จที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ผู้เขียน; จันดี ทองพันชั่ง (ต้อม)

DPine Suite by Doublepine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น