วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันสารทจีน ประเพณีสารทจีนวันสารทจีน ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญของชาวจีน ที่มีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ อีกทั้งยังเป็นเดือนที่ดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับบุญกุศลอีกด้วย และด้วยชาวจีนในประเทศไทยเราก็มีอยู่มาก วันนี้เราจึงจะแนะนำเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวันสารทจีนกัน

ประวัติและความสำคัญของวันสารทจีน
ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีน จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เป็นวันที่ชาวจีนจะแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลานจะนำอาหารที่อยู่ในความเชื่อ รวมทั้งผลไม้ต่างๆ มาทำพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษที่ตนนับถือ อีกทั้งเดือนที่ชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นเดือนที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้
ชุดไหว้ในพิธีสารทจีน
ตามความเชื่อแล้วการไหว้ในวันสารทจีน จะประกอบไปด้วยชุดอาหาร 3 ชุด ดังนี้
1. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้เจ้าที่     จะต้องทำการไหว้ตอนเช้า โดยประกอบไปด้วยอาหารคาว หวาน ขนมที่ไหว้จะนิยมเป็นขนมถ้วยฟู กุยช่าย ขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องมีจุดสีแดงแต้มไว้ตรงกลาง เนื่องจากชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดง คือ สีแห่งความเป็นศิริมงคล  นอกจากนั้นควรจะมี น้ำชา ผลไม้ เหล้าจีน หรือกระดาษเงิน กระดาษทอง ตามสมควร
2. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้บรรพบุรุษ     จะมีความคล้ายกับชุดสารทจีนไหว้เจ้าที่ แต่ส่วนมากจะทำเมนูอาหารที่บรรพบุรุษชื่นชอบ แล้วแต่บุคคล อีกทั้งควรจะมีอาหารที่เป็นน้ำเช่น แกง ต้มจืด หรือขนมน้ำใสๆ  และนิยมให้ขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ น้ำชา แก่บรรพบุรุษ รวมไปถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อเชื่อกันว่าให้บรรพบุรุษนำไปใช้ในภพภูมิของตนเอง
3. ชุดสารทจีนสำหรับไหว้สัมภเวสี     สัมภเวสี ในที่นี้หมายถึง ดวงวิญญาณเร่รอน ดวงวิญญาณไม่มีญาติ จะต้องทำการไหว้นอกบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการ และที่ขาดไม่ได้คือ เหล้าขาว เส้นหมี่ น้ำชา และกระดาษเงิน กระดาษทอง ซึ่งทุกอย่างจะต้องวางอยู่ด้วยกันในการเซ่นไหว้

ข้อมูลจาก: http://scoop.mthai.com/specialdays/5316.html

เรียบเรียงโดย: ต้นสนคู่


www.doublepine.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น