วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

สร้างความเป็นมืออาชีพให้กับมนุษย์เงินเดือนคงเป็นที่น่าสนใจไม่น้อยถ้ามนุษย์เงินเดือนอย่างเรา จะได้ปรับเงินทุกๆ 6 เดือน โบนัส มากกว่า 2 เดือนขึ้นไป และได้รับสวัสดิการอีกมากมาย แล้วทุกวันนี้มนุษย์เงินเดือนตัวเล็กๆ อย่างเราได้รับสิ่งที่เราหวังเช่นนั้นหรือไม่ ลองหันมาพัฒนาตัวเองตั้งแต่วันนี้ดีกว่า โดยสำรวจตัวเองอย่างง่ายๆ 

    1. เราเป็นคนสุจริต เชื่อถือได้ หรือไม่ โดยดูจากการตรงต่อเวลา พูดคำไหนคำนั้น กล้าคิด และรัยผิดชอบการกระทำของตนเอง  ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน และเจ้านาย

    2. สามารถทำงานเป็นทีม และมีมารยาทตามสายอาชีพ ดูจากการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง พัฒนาสตนเองให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อพัฒนาตัวเองในการทำงาน

    3. ใส่ใจ และห่วงใยลูกค้า ลูกค้านี่ไม่ได้หมายความถึงลูกค้าของบริษัท หรือผู้ซื้อเท่านั้น แต่เป็นคนที่เราให้บริการเค้า อาทิ ลูกค้าของเลขานุการ คือเจ้านาย เป็นต้น ลองสำรวจดูว่าได้ให้บริการในสิ่งที่ดีที่สุดที่สามารถทำได้ให้เค้าอย่างใจจริง ใจ และเตือนเมื่อรู้ว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

    4. สำนึก และรับผิดชอบในหน้าที่ รู้ว่าหน้าที่ของตนเองคืออะไร หรือเข้าไปให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการอย่างจริงใจ มีสติ ควบคุมตนเองได้ ส่งงานได้ตามเวลาสม่ำเสมอ ทำงานได้เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

    5. รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ มีความคิดริเริ่ม เป็นคนสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น คิดอยู่เสมอว่าฉันจะเก่งเรื่องนี้ได้อย่างไร รับผิดชอบต่องานของตนเต็มที่แม้จะเกิดปัญหามาขัดขวาง

    6. มุ่งมั่นเรียนรู้ ต้องเป็นที่หนึ่ง ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องกดผู้อื่น หรือรังแกผู้อื่นเพื่อให้เป็นที่หนึ่ง หรือต้องประจบนาย แต่การเป็นที่หนึ่งคือการที่มุ่งมั่นพัฒนาให้ตนเองนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัท เห็นปัญหาเป็นโอกาส และยื่นมือเข้าช่วยเหลือแก้ไข เรียนรู้สิ่งใหม่ที่พัฒนาให้การทำงานดียิ่งขึ้น 
    7. เคารพ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่น เคารพให้เกียรติผู้อื่นเสมอ เอาประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ไม่แอบอ้าง แบ่งแยก หรือกลั่นแกล้งใส่ร้ายผู้อื่น ห่วงใยสุขภาพของเพื่อนร่วมงานเสมอ

    8. ดูแลตนเอง มุ่งมั่นพัฒนา ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ออกกำลังกายดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ วางตัวนอกเวลางานได้อย่างเหมาะสม คงเส้นคงวา

    9. มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในงานของตนเอง ทั้งด้านเทคโนโลยี ใช้ทรัพยากรในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ แสดงออกถึงความเป็นผู้นำ มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง

ลองประเมินตนเองว่าเราเป็นคนที่มีลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่ สิ่งที่เจ้านาย หรือผู้บังคับบัญชามองหา คือ การที่ได้พนักงานที่ดีมีความรับผิดชอบในงานของตนได้อย่างเต็มที่ สามารถวางใจได้เมื่อสั่งงานแล้วจะได้งานที่ดีที่สุด ถ้าเป็นแบบนี้ความฝันที่จะได้รับและโอกาสในความก้าวหน้าคงไม่ไกลเกินเอื้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น