วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีเลือก Software ให้โดนใจ
หลายท่านอาจมีหลักในการเลือกใช้ ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันออกไป วันนี้มีหลักในการเปรียบเทียบ เพียงไม่กี่ข้อที่จะทำให้ได้ ซอฟต์แวร์ เหมาะสมกับธุรกิจของธุรกิจของคุณ

1. เช็คฟังก์ชั่นที่จำเป็นสำหรับธุรกิจคุณต้องการ มีอะไรบ้าง ที่มองว่าจำเป็นสำหรับธุรกิจ ให้ลิสต์ออกมา ทั้งนี้รวมไปถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การทำงานสะดวก และรวดเร็วขึ้นด้วย

2. งบประมาณ ถือเป็น ประเด็นสำคัญมาก ถึงแม้ว่าซอฟต์แวร์ จะมีราคาแพง แต่ถ้ามีความคุ้มค่ากับการลงทุน และยังช่วยลดขั้นตอนงาน จะต้องแยกระหว่างค่าใช้จ่ายครั้งเดียว กับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตลอดอายุการใช้งาน ว่ามีความคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด


3. ยี่ห้อซอฟต์แวร์ที่ติดตลาด ซอฟต์แวร์ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดสูงจะทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าไม่ค่อยมีปัญหา ในการใช้งาน หรือถ้ามีปัญหาก็น่าจะมีทีมงานที่คอยแก้ไขปัญหาให้ทันต่อการใช้งานเสมอ 

4. การ Support นี้จะรวมตั้งแต่การฝึกอบรมผู้ใช้งานโปรแกรม การติดตั้งผลิตภัณฑ์ การตอบคำถามหรือปัญหาของผู้ใช้งาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ซึ่งการ Support ของซอฟต์แวร์ จะต้องรวดเร็ว

5. งานพัฒนาของโปรแกรมโดยทั่วไปนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีการพัฒนาระบบให้มีความฉลาด ทันต่อสภาพเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย หรือหลักวิชาการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ใช้งาน

6. ความน่าเชื่อถือของโปรแกรม หรือความเสถียรของระบบนั้นถูกมองแตกต่างกัน ระหว่างฝั่งธุรกิจกับฝั่งไอที เพราะว่าฝั่งธุรกิจต้องการให้ระบบใช้งาน ได้ตลอด 24 ชม. ส่วนฝั่งไอที จะต้องมีการพักหรือ ปิดระบบเพื่อการบำรุงรักษา ซึ่งซอฟท์แวร์ในโลกอนาคตจะต้องรองรับการทำงานในรูปแบบ 24 ชม. ได้ 

7. ประสิทธิภาพของระบบ เนื่องจากโปรแกรมใดก็ตามที่มีจำนวนผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก มักจะประสบปัญหาการโอเวอร์โหลดของระบบ อันมีผลทำให้ระบบล่มเนื่องจากมีการใช้งานระบบเกินกว่าที่ได้ประเมินความสามารถในการรองรับการใช้งานไว้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องประเมินจำนวนผู้ใช้งานและลักษณะของการใช้งานให้ดีก่อนทำการตัดสินใจ


หลักง่ายๆ แค่เพียง 7 ข้อ อาจเสริมธุรกิจให้มีความคล่องตัว มีระบบงานที่มั่นคง และชัดเจน พร้อมทั้งทำงานแบบมืออาชีพ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น