วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5 สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาบุคคลากร


Cr. by courses.wlv.ac.uk

5 สิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาบุคคลากร
                                                                เขียนโดย คุณศฤณญา  แม้นเหมือน

บุคลากรแต่ละคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามามีคุณค่าพื้นฐานในตนเองแตกต่างกัน ซึ่งความรู้ความสามารถที่มีอาจจะยังไม่ถึงระดับที่ต้องการตามตำแหน่งงานนั้นๆ  การพัฒนา เพิ่มคุณค่า การสร้างทักษะใหม่ๆ ให้กับพนักงาน จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า พร้อมกับสร้างเส้นทางการเติบโต และความยั่งยืนให้กับพนักงาน 5 หมัดเด็ดในการพัฒนาคน
  • จำเป็นต้องจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาให้บุคลากรมีคุณค่า สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การจะจัดอบรมให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ต้องให้บุคลากรเล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะได้รับ ว่าช่วยในการทำงานอย่างไร
  • ผลักดันให้มีการเข้าอบรม โดยจัดให้มี Lecture & On the job training สลับกันไป อย่างต่อเนื่อง
  •  มีการประเมิน และแจ้งผลการอบรมพัฒนา เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าที่ได้รับ
  • นำผลที่ได้นั้นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทน ช่วยให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
   บุคลากรที่ได้รับการอบรม พัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง ย่อมมีคุณค่าในตนเองเพิ่มมากขึ้น ตามความรู้และประสบการณ์ องค์กรควรหาช่องทางรักษาบุคลากรไว้ให้ได้ การประเมินคุณค่าที่มีในตัวพนักงาน พัฒนาเพื่อให้สามารถดึงศักยภาพในตัวมาใช้ให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด จะสามารถทำกำไรให้กับองค์กร เพิ่มได้อีกมากเลยทีเดียว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น