วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

5 เทคนิคการหาคนให้ตรงใจ5 เทคนิคการหาคนให้ตรงใจ
Credit by novarecruitment.co.uk
5 เทคนิคการหาคนให้ตรงใจ
                                                                               โดย คุณศฤณญา  แม้นเหมือน

   ลองจินตนาการว่าถ้าจะรับคนเข้าทำงานสักคนที่เข้ามาช่วยทำงานได้ เรียนรู้งานได้รวดเร็ว เข้ากับเพื่อนร่วมงาน  และวัฒนธรรมองค์กรได้ การคัดเลือกคนใหม่ๆเข้ามาทำงานต้องทำอย่างไร เพราะแต่ละคนมีคุณค่าแตกต่างกันไปตาม  การศึกษา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในงานที่มีติดตัวมาแตกต่างกัน เราจะเลือกและสรรหาคนแบบ  ที่ต้องการได้อย่างไร 5 เทคนิคการหาคนทำงานให้ตรงใจ
  • ไม่ควรมองข้ามในคุณค่าพื้นฐานของผู้สมัครว่ามีอะไรมาบ้าง ตรงกับตำแหน่งงานที่ต้องการหรือไม่ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง
  • การประกาศรับสมัคร ควรมีการกำหนดคุณสมบัติตามตำแหน่งงานที่ชัดเจน
  • เลือกลงประกาศในแหล่งประกาศรับสมัครงานที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคัดประวัติผู้มีคุณสมบัติตรงตามสายงานเพื่อนัดหมาย
  • มีระบบการทดสอบทั้งข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในแต่ละตำแหน่งงาน จะช่วยคัดกรอง ให้เห็นผลชัดเจนมากยิ่งขึ้น ว่าสามารถทำงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้จริง
  • ที่สำคัญต้องตรวจสอบประวัติ และตอบรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามสายงานจริงๆ เพราะจะสามารถเรียนรู้ พัฒนาได้เร็ว ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้เร็ว ไม่เป็นภาระในการพัฒนามาก ก็จะเป็นการคัดเลือกคุณค่าบุคลากรที่ดีได้ตั้งแต่เริ่มต้น

   ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะทำให้สรรหาคนทำงานได้ล่าช้า แต่คนที่ได้มาจะเป็นคนที่มีความสามารถ และช่วยทำงานให้เรา  ได้จริง เมื่อได้พนักงานที่ตรงใจ ตรงความต้องการมาแล้วอย่าลืมที่จะพัฒนา เพื่อรักษาให้อยู่กับเราไปนานๆ ด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น