วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สมเด็จพระปิยมหาราช


สมเด็จพระปิยมหาราช 
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชา เป็นที่รักยิ่งของประชาชน ทรงนำประเทศชาติรอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้น ของประเทศมหาอำนาจหลายครั้ง จนประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ทรงปรับปรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทัดเทียมอารยะประเทศ ทรงโปรดให้เลิกทาส ให้มีการรถไฟ การไปรษณีย์ การไฟฟ้าและการประปาขึ้นเป็นครั้งแรก.เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 ของทุกปี ขอน้อมถวายราชสดุดี ร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจต่างๆ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงได้ทำเพื่อพสกนิกรชาวไทย ทำให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้

ทรงปกป้องทั่วทั้ง                   แผ่นดิน
สยามมิสูญสิ้น                        อยู่ได้
ชาวไทยต่างนึกคิด                  ระลึก  ถึงท่าน
เราต่างยังคงไว้                       อย่าได้  ลืมเลือน

บทความจาก: www.baanjomyut.com
รูปภาพจาก: http://m.dmc.tv/pages
เรียบเรียงโดยต้นสนคู่
www.doublepine.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น