วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

อยากเขียนโปรแกรมใช้เองจะดีหรือไม่?


จากความจำเป็นทางธุรกิจที่จะต้องมีการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดการค้าที่ไร้ซึ่งพรมแดน ผู้ชนะและผู้ตัดสินใจที่ถูกต้องเท่านั้น จึงจะอยู่รอดได้ บางครั้งอาจตัดสินใจทำการผลิตซอฟท์แวร์กันเองภายในองค์กร คราวนี้เรามาเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการผลิตซอฟท์แวร์ใช้เองกันดีกว่า
ข้อดีของการพัฒนาซอฟท์แวร์เอง
1.    ได้ระบบตรงตามความต้องการ 100% เพราะผู้พัฒนาย่อมต้องทำโปรแกรมตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยไม่มีเงื่อนไข
2.    สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการพัฒนาได้มากกว่า เช่น การเร่งเวลา การเพิ่มบุคลากร การแก้ไขรายละเอียด (Specification) ของซอฟท์แวร์ และการรักษาความลับทางธุรกิจ เป็นต้น

ข้อเสียของการพัฒนาซอฟท์แวร์เอง
1.       ต้นทุนในการพัฒนาจะสูง และควบคุมงบประมาณได้ยากเพราะองค์กรต้องจ่ายเงินเดือนประจำให้กับ    โปรแกรมเมอร์ และต้องซื้อเครื่องไม้เครื่องมือ เพื่อการพัฒนาด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว ไม่อาจเฉลี่ยค่าใช้จ่ายให้กับผู้อื่นได้ และมีความเสี่ยงหากทำเองแล้วไม่สำเร็จ
2.       ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซอฟท์แวร์ จะค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการแปรผันตามการลงทุนในการพัฒนาซอฟท์แวร์ เพราะจะต้องว่าจ้างโปรแกรมเมอร์ที่เขียนงานไว้เพื่อดูแลระบบต่อไป
3.       องค์กรอาจถูกพนักงานที่เป็นโปรแกรมเมอร์ กลั่นแกล้งหรือต่อรองกับองค์กร เพื่อประโยชน์ส่วนตน ซึ่งองค์กรมักตกเป็นเบี้ยล่าง เพราะซอฟท์แวร์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนไว้ไม่สามารถหาบุคคลอื่นมาดูแล หรือสานงานต่อได้ เมื่อโปรแกรมเมอร์ลาออกก็ต้องทิ้งซอฟท์แวร์ตามไปด้วย หรือทนใช้ไปท่ามกลางความเสี่ยง เหมือนยืนอยู่บนเส้นด้าย
4.       องค์กรไม่อาจทุ่มเททรัพยากรทั้งหมด เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ได้อย่างแท้จริง เพราะต้องคอยมาบริหารการพัฒนาซอฟท์แวร์ควบคู่ไปด้วย ทั้งๆที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหลักขององค์กร
5.       องค์กรมักตามไม่ทันกับเทคโนโลยีด้าน IT ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะบุคลากรภายในไม่ได้ถูกผลักดันจากภาวะการแข่งขันในการพัฒนาซอฟท์แวร์กับองค์กรอื่น
6.       บุคลากรหรือโปรแกรมเมอร์ภายในองค์กรมักมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญน้อยกว่าโปรแกรมเมอร์ จากบริษัท Software House หรือจากบริษัทผลิตซอฟท์แวร์สำเร็จรูป เพราะบริษัทเหล่านั้นมีการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน ระหว่าง Senior Programmers และ Junior Programmers ได้อย่างทั่วถึง และมีการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพมากกว่า

หากจะนับข้อดีของการพัฒนาซอฟท์แวร์ใช้เอง อาจจะได้แค่ซอฟท์แวร์ที่ตรงกับระบบงานขององค์กรเท่านั้น แต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าคุณจะเลือกซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญโดยตรง เครื่องมือที่ทันสมัย คำแนะนำเทคโนโลยีที่ก้าวไกล และยังสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กรได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น